Retouren en terugbetalingen

RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Annulering van de bestelling

Vanaf het moment dat de Klant de bestelling op Testo.eu heeft geplaatst, kan de annulering van de bestelling SLECHTS ONMIDDELLIJK NA DE BESTELLING EN IN IEDER GEVAL VOORDAT DE VERZENDING IS GESTART, worden aangevraagd.

De Klant die een bestelling wenst te annuleren zodra de verzending is begonnen, kan het herroepingsrecht uitoefenen door te schrijven naar info@tasto.eu. Zodra er contact is opgenomen, sturen we u het herroepingsformulier dat u in al zijn onderdelen moet invullen.

Zodra het verzendproces is gestart, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

Herroepingsrecht

Als u na het plaatsen van een bestelling op Testo.eu en na ontvangst van de goederen van gedachten verandert en de goederen niet langer wilt ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de koopovereenkomst zonder boete te herroepen. .

Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor het gehele gekochte product; het is niet mogelijk om het herroepingsrecht alleen uit te oefenen op één of meerdere onderdelen van het gekochte product. In het geval van aankopen die uit meerdere producten bestaan, is het mogelijk om het herroepingsrecht uit te oefenen voor een of meer producten van de bestelling, door dit te specificeren in het herroepingsformulier.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen:

 • bestellingen voor duidelijk gepersonaliseerde producten;
 • bestellingen voor producten die snel kunnen bederven of vervallen;
 • bestellingen van verzegelde producten die zich om hygiënische of gezondheidsredenen niet lenen voor retourzending, of in het geval van producten die na levering zijn geopend.

Met verwijzing naar de bovengenoemde uitsluitingen voor herroeping, informeren wij u dat de producten “gevoelig voor bederf of snelle houdbaarheid” alle voedingsproducten omvatten, aangezien de kenmerken en kwaliteiten van dit soort producten waarschijnlijk kunnen veranderen, zelfs door onvoldoende opslag. Om redenen van hygiëne en klantbescherming is het herroepingsrecht daarom alleen van toepassing op producten die op de site zijn gekocht en die kunnen worden geretourneerd aan Testo.eu en vervolgens weer op de markt kunnen worden gebracht zonder enig gevaar voor de gezondheid van de consument. Indien het herroepingsrecht is uitgesloten, zal Testo.eu de door u gekochte producten terughalen door u de verzendkosten in rekening te brengen.

Niettegenstaande de gevallen waarin het herroepingsrecht is uitgesloten in het geval de verkoop betrekking heeft op producten die op maat of op maat zijn gemaakt of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of bederven, zoals juist verse levensmiddelen en niet verse levensmiddelen die door ons biedt Testo.eu de herroepingsmogelijkheid voor bederfelijke levensmiddelen alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De klant heeft het recht om zich terug te trekken uit de aankoop van verse en niet-verse goederen met het risico van bederfelijkheid als het product bij het openen van de verpakking gewijzigd of vervallen is of niet de kenmerken heeft die op het moment van aankoop zijn gespecificeerd. In dit geval zal de Verkoper de betreffende producten terugbetalen.
  Schade veroorzaakt door het transportbedrijf is uitgesloten: in dit geval moet worden opgemerkt dat in het geval van een beschadigd product rechtstreeks contact moet worden opgenomen met DHL. (Dit is niet van toepassing op het grondgebied van Luxemburg waar de levering wordt uitgevoerd door personeel binnen Key.eu. In dit geval vallen het transport en eventuele schade onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper, die zal zorgen voor de terugbetaling en, indien nodig, , de collectie).
 • Het herroepingsrecht voor producten met een risico op bederfelijkheid kan worden uitgeoefend door binnen 24 uur na ontvangst van de goederen een schriftelijke mededeling te sturen via onze e-mailservice naar het adres info@tasto.eu. De mededeling dient de omschrijving van de te retourneren producten en de wijziging daarvan te vermelden. Alles moet vergezeld gaan van fotografisch bewijs.
 • Als het bestaan ​​van de wijziging niet wordt gevonden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt de betaalde prijs niet terugbetaald.

PROCEDURES

Retouren

Als je iets wilt retourneren, neem dan contact op met de Klantenservice volgens de onderstaande procedure. We zullen nagaan wat er is gebeurd en ervoor zorgen dat de noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn om namens u een retourprocedure te openen.

De retour verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Om de retourprocedure te starten, moet u het retourformulier downloaden, invullen en opsturen naar info@tasto.eu. Het formulier moet dan in het pakket worden gestoken;

Het adres om de retourzending naar toe te sturen is:
De Italiaanse S.A.
105 ZAE Wolser A
Bethenburg L-3225
Luxemburg

Alvorens de retourzending te accepteren, behoudt Testo.eu zich het recht voor om een ​​bewijs, in de vorm van een foto, van de terug te sturen goederen te vragen;

Het geretourneerde product moet de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van opening van de retourzending voor herroeping bereiken.

Terugbetalingen

De terugbetalingsprocedure wordt onmiddellijk gestart door de Klantenservice na ontvangst van de retourzending op het adres dat is aangegeven op het Herroepingsformulier;

Alvorens de terugbetaling te accepteren, behoudt Testo.eu zich het recht voor om de conformiteit van de geretourneerde goederen te controleren – als de producten perfect intact zijn en in hun originele verpakking compleet in al zijn onderdelen – en als de producten binnen de vooraf vastgestelde periode zijn verzonden .

Terugbetalingen worden over het algemeen uitgevoerd met dezelfde betaalmethode die is gebruikt op het moment van aankoop (de Button Gift Card is bijvoorbeeld ook een betaalmethode);

De Verkoper zal alle door de Klant betaalde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de door de Consument-klant verzonden kennisgeving van herroeping terugbetalen.

Herroepingsrecht

 • De Klant heeft als consument het recht om zich om welke reden dan ook terug te trekken uit het koopcontract, zonder zich te hoeven rechtvaardigen en zonder enige boete, behalve in de hieronder vermelde gevallen van uitsluiting.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van de producten een mededeling sturen. De methoden voor het verzenden van deze mededeling, evenals andere informatie over het uitoefenen van het herroepingsrecht, zijn samengevat en kunnen op elk moment worden geraadpleegd in de rubriek “Retourzendingen en terugbetalingen” die toegankelijk is vanaf de startpagina van de Site.
 • Zodra de bovengenoemde kennisgeving van herroeping is ontvangen, zal de Verkoper, na te hebben gecontroleerd of aan de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht is voldaan, de Klant een “retouropening”-e-mail sturen via zijn Klantenservice.
 • Het geretourneerde product moet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht van opening van de retourzending voor herroeping door de verkoper zijn ontvangen.
 • Na ontvangst van de producten zal de Verkoper een terugbetalingsprocedure openen (zie Terugbetalingen) als en alleen als de producten zijn verzonden binnen de vastgestelde termijnen (de poststempel of de datum van levering aan een eventuele koerier) en als de producten zijn in perfecte staat en in hun originele verpakking compleet in al zijn onderdelen (verpakking, product en bijbehorende documentatie).
 • In het geval van herroeping door de Klant overeenkomstig het vorige artikel, zal de Verkoper de Klant alle door hem betaalde bedragen terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping die door de Consumentklant is verzonden. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De verzending, tot bewijs van ontvangst in het door de Verkoper aangegeven magazijn, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. Bij aankomst op het door de Verkoper opgegeven adres wordt het Product onderzocht op schade of wijzigingen die niet te wijten zijn aan het transport. Als de doos en/of de originele verpakking beschadigd zijn, zal de Verkoper op de verschuldigde terugbetaling een percentage aftrekken dat gelijk is aan het respectieve waardeverlies van het Product.
 • Met betrekking tot de kenmerken van de door de verkoper verkochte producten, is het herroepingsrecht uitsluitend van toepassing op het in zijn geheel gekochte product; de herroeping kan niet alleen worden uitgeoefend op een of meer onderdelen van het gekochte product. In het geval van bestellingen die uit meerdere producten bestaan, kan het herroepingsrecht worden uitgeoefend voor een of meer producten van de bestelling, met vermelding van de beschrijving van de terug te sturen producten in het herroepingsbericht. In dergelijke omstandigheden wordt de terugbetaling alleen gedaan voor de geretourneerde Producten.
 • Ongeacht de correspondentie tussen de ontvanger van de Producten vermeld op het bestelformulier en de persoon die de verschuldigde bedragen voor hun aankoop heeft betaald, zal de terugbetaling van de bedragen altijd worden uitgevoerd door de Verkoper ten gunste van de persoon die de aankoop heeft gedaan. betaling (geïdentificeerd in de houder van de creditcard die voor de aankoop is gebruikt).
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om te wachten met terugbetaling totdat hij de geretourneerde Producten heeft ontvangen of totdat de Klant een bewijs van de retourzending van de Producten heeft verstrekt, of het verzoek om terugbetaling per e-mail heeft ingediend, in het geval van bewijs geleverd per e-mail met fotografisch bewijs.
 • Het herroepingsrecht wordt geacht correct te zijn uitgeoefend als de volgende voorwaarden volledig worden gerespecteerd:
  de e-mail met het verzoek om het herroepingsrecht uit te oefenen bevat de bestelcode;
  2. de producten die betrekking hebben op de bestelling waarvoor het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, worden in één keer naar de verkoper verzonden. De verkoper behoudt zich het recht voor om producten van dezelfde bestelling die op verschillende tijdstippen zijn geretourneerd en verzonden niet te accepteren.

Retouren

 • De retourprocedure is alleen open na het verzoek van de klant om het herroepingsrecht uit te oefenen. In ieder geval zal de Verkoper na het verzoek van de Klant controleren of daadwerkelijk is voldaan aan de voorwaarden die nodig zijn voor het initiëren van een retourprocedure.
 • Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Het geretourneerde pakket moet een kopie bevatten van de Orderbevestiging die naar het door de Klant opgegeven e-mailadres is verzonden of van de verzendbon die bij ontvangst op het pakket aanwezig is. Pakketten die onder rembours of gefrankeerd zijn verzonden, worden in geen geval afgehaald.
 • Neem rechtstreeks contact op met DHL in het geval van een beschadigd product.

Voorwaarden en methoden van terugbetaling

De terugbetalingsprocedure kan in twee soorten situaties worden toegepast:

 1. terugbetaling van het bedrag dat betrekking heeft op een bestelling waarvoor het herroepingsrecht is uitgeoefend;
 2. gedeeltelijke terugbetaling van een bestelling waarvan een of meer producten niet beschikbaar waren, beschadigd waren (door toedoen van de verkoper), een korte of lange houdbaarheidsdatum hadden, in slechte staat verkeerden, in het geval van een verkeerd product).< / li>

Ongeacht de door de Klant gebruikte betaalmethode en zonder afbreuk te doen aan de instructies voor herroeping hierboven, wordt de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd als verkooptransactie op afstand, in de kortst mogelijke tijd en in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na verzending van de Orderbevestiging (in geval van gedeeltelijke terugbetaling als gevolg van onbeschikbaarheid van een of meer producten, beschadigd, verlopen of in slechte staat) en 14 (veertien) dagen na ontvangst van het bericht van herroeping (in geval van herroeping), mogelijk met dezelfde betaling kanaal dat wordt gebruikt voor het plaatsen van de bestelling.

Ongeacht de correspondentie tussen de ontvanger van de Producten vermeld op de bestelbon en de persoon die de verschuldigde bedragen voor hun aankoop heeft betaald, zal de terugbetaling van de bedragen altijd worden uitgevoerd door de Verkoper ten gunste van de persoon die de betaling heeft uitgevoerd (geïdentificeerd in de houder van de creditcard die voor de aankoop is gebruikt).